Archetypy vnitřní žena a vnitřní muž

Vnitřní žena a vnitřní muž

Každý z nás má v sobě část ženské a část mužské energie. Ideálně by měly být v souladu, v rovnováze. Většinou převládá ve větší či menší míře jedna z nich. Podle toho, v jakém jsou poměru, se pak odráží na našem chování a na našich vztazích.
Jaké je to být muž a jaké žena se učíme v dětství od svých rodičů, prarodičů, ve škole apod. Učíme se, jak se k sobě navzájem chovají, zda se respektují, uznávají, spolupracují, podporují, mají se rádi, nepřekážejí si a neubližují, nebojují, neshazují atd. Přesvědčení, která vzniknou se nám ukládají do těchto archetypů. Tím, že se spojíme s naší vnitřní ženou a mužem aktivujeme léčení jejich vzájemného vztahu. Pokládáním si správných otázek a uvedením energií do souladu.             
Vnitřní žena reprezentuje naši levou stranu těla, naši intuici, lásku, moudrost, přijímání, empatii, emoce, péči, soucit, mateřství. Odráží naší duchovní stránku, jasné vidění. Když máme úrazy nebo nemoc na levé straně těla, souvisí to s ženskou částí a jejími tématy.
Je-li vnitřní ženská energie správně nastavena na 50%, stává se z ní milující láskyplná žena, jemná, citlivá, smyslná a empatická, která se nebojí projevit své emoce a říct si o to, co potřebuje. S lehkostí umí požádat opomoc. Je si vědoma svých hodnot a vnitřní síly v její křehkosti. Nechává věci plynout a věří v podporu života.
Vnitřní muž reprezentuje naši pravou stranu těla, dávání, fyzickou sílu, ochranu, materiální zabezpečení, hojnost, akceschopnost, bezpečí, zodpovědnost. Představuje naši logiku, racionalitu, naši roli ve fyzickém hmotném světě. Když máme úraz nebo nemoc na pravé části těla, souvisí to s mužskou částí a jejími tématy.
Je-li vnitřní mužská energie správně nastavena na 50%, náš muž lehce zvládá každodenní úkoly. Věří si, uskutečňuje své plány. Nestrachuje se, je si vědom svých hodnot a své síly. Má spoustu energii. Lehce zajistí materiální i finanční stránku. Je správně uzemněn.
Pokud je jedna část utlačována druhou, nemůže se ta slabší svobodně projevovat a my pak nevyužíváme její potenciál a dary. Více projevená část se pak může projevit například v tom, že se muži chovají zženštěle nebo ženy jsou příliš tvrdé. Uvedením do rovnováhy pomůžeme oběma stranám.
Tím, že se spojíme s naší vnitřní ženou a mužem aktivujeme léčení jejich vzájemného vztahu. Naladíme se na své nitro, setkáme se jednotlivě s vnitřní ženou, s vnitřním mužem a pak s oběma dohromady. Přítomnost je klíč k řešení. Zjistíme odpovědí na konkrétní otázky a uvedeme oba do rovnováhy. Uvedeme energie do souladu.
Vnitřní žen a muž
Vnitřní žen a muž

Jak se spojit s archetypy a uvést je do rovnováhy

Spojení s vnitřní ženou
Udělej si na sebe pár minut čas. Polož si následující otázky a odpověz si na ně. Uvědom si u nich, proč to tak zrovna je?
Pohodlně se usaď, zavři oči a začni pomalu dýchat místem svého srdečního centra. Je to místo uprostřed hrudníku, místo, kam ukazuješ prstem, když říkáš já. Pomalý nádech, pomalý výdech.
Představ si, jak jsi v přírodě na nějakém příjemném místě. Sedni si do trávy a pozvi k sobě svou vnitřní ženu.
Prohlédni si ji, jak vypadá, co z ní vyzařuje, jaká z ní jde energie. Vnímej, jak na tebe působí, jaká je.
Je láskyplná? Je empatická? Je citlivá? Je milující? Je veselá? Je přátelská? Dokáže si říct o pomoc? Je to jemná žena nebo je příliš „tvrdá“? Spoléhá sama na sebe nebo spoléhá na svého vnitřního muže? Umí projevit a vyjádřit své emoce? Myslí na sebe? Pečuje o sebe? Nebo se jen rozdává druhým a stará se o ně? Umí si udělat radost? Umí odpouštět? Umí v klidu říct ne? Dostává ráda dárky? Umí je přijímat? Co si o sobě myslí? Co si myslí o ženách? Jak se k nim chová? Jak se cítí v jejich přítomnosti? Bere je jako sobě rovné? Cítí se s nimi rovná? Jaká by chtěla být? Co by na sobě chtěla změnit? Proč?
Když si tyto otázky zvědomíte a odpovíte na ně proč to tak je, začnete svou vnitřní ženu transformovat a uvádět do rovnováhy.
Na závěr si vedle své vnitřní ženy vizualizuj dokonalou vnitřní ženu. Dívej se na ní, jak vypadá, co z ní vyzařuje, jaká z ní jde energie. Vnímej, jak na tebe působí, jaká je. Představ si, jak se tvá vnitřní žena a tato dokonalá vnitřní žena k sobě přibližují. Jsou stále blíž a blíž, až se prolínají a stávají se jednou. Stala se z nich jedna dokonalá vnitřní žena. Ty nyní uvnitř sebe máš dokonalou vnitřní ženu se všemi jejími vlastnostmi, s jejím vyjadřováním, vyzařováním atd. Můžeš si představit, jak tato žena přichází k tobě, je blíž a blíž, až se s tebou propojuje a stáváte se jednou. Prodýchej tuto změnu a změň svou energii.
Spojení s vnitřním mužem
Udělej si na sebe pár minut čas. Polož si následující otázky a odpověz si na ně. Uvědom si u nich, proč to tak zrovna je?
Pohodlně se usaď, zavři oči a začni pomalu dýchat místem svého srdečního centra. Je to místo uprostřed hrudníku, místo, kam ukazuješ prstem, když říkáš já. Pomalý nádech, pomalý výdech.
Představ si, jak sedíš v obývacím pokoji, pozvi k sobě svého vnitřního muže.
Jak vypadá tvůj vnitřní muž? Jak je velký, silný, mužný? Jak na tebe působí, jaký je?
Věří si? Je statečný? Má nějaké strachy? Dokáže se o sebe postarat? Dokáže se postarat o tvou vnitřní ženu? Umí lehce vydělat peníze? Jaký k nim má vztah? Jak s nimi umí hospodařit? Jak si dokáže jít za svými plány? Jak moc je na sebe „tvrdý“? Jak „tvrdě“ si jde za svým? Umí v klidu obhájit svůj názor? Je na někom nebo něčem závislý? Umí přiznat svou chybu? Dokáže vyjádřit své city? Má potřebu neustále něco někomu dokazovat? Dokáže být milován bez podmínek? Co si myslí o mužích? Jak se k nim chová? Jak se cítí, když je s nimi? Bere je jako sobě rovné? Cítí se s nimi rovný? Jaký by chtěl být? Co by na sobě chtěl změnit? Proč?
Opět když si tyto otázky zvědomíte a odpovíte na ně proč to tak je, začnete svého vnitřního muže transformovat a uvádět do rovnováhy.
Na závěr si vedle svého vnitřního muže vizualizuj dokonalého vnitřního muže. Dívej se na něj, jak vypadá, co z něj vyzařuje, jaká z něho jde energie. Vnímej, jak na tebe působí, jaký je. Představ si, jak se tvůj vnitřní muž a tento dokonalý vnitřní muž k sobě přibližují. Jsou stále blíž a blíž, až se prolínají a stávají se jedním. Stal se z nich jeden dokonalý vnitřní muž. Ty nyní uvnitř sebe máš dokonalého vnitřního muže se všemi jeho vlastnostmi, s jeho vyjadřováním, vyzařováním atd. Můžeš si představit, jak tento muž přichází k tobě, je blíž a blíž, až se s tebou propojuje a stáváte se jedním. Prodýchej tuto změnu a změň svou energii.
Spojení vnitřní ženy a vnitřního muže
Jejich rovnocenné propojení otevírá naše dary a potenciál.
Udělej si na sebe pár minut čas. Polož si následující otázky a odpověz si na ně. Uvědom si u nich, proč to tak zrovna je?
Pohodlně se usaď, zavři oči a začni pomalu dýchat místem svého srdečního centra. Je to místo uprostřed hrudníku, místo, kam ukazuješ prstem, když říkáš já. Pomalý nádech, pomalý výdech.
Představ si, jak jsi na krásném romantickém místě. Staň se teď pouhým pozorovatelem a sleduj svou vnitřní ženu a svého vnitřního muže, jak sedí naproti sobě.  
Jak je vidíš jako pár? Jak se k sobě chovají? Co k sobě cítí?
Povyšuje se jeden z nich na toho druhého? Berou se jako sobě rovní? Kdo z nich má navrch? Co si myslí jeden o druhém? Mají se rádi? Mají k sobě důvěru? Tolerují se a podporují navzájem? Jsou si oporou? Naslouchají si? Můžou se svobodně jeden před druhým projevit? Mohou dát najevo své city? Ponižuje někdo někoho? Je někdo z nich agresivní,zlý?  Vyčítají si něco? Je něco, co si nedokážou odpustit? Pokud ano, proč a co?
Cítí se žena s mužem v bezpečí? Milovaná? Svobodná? Respektovaná? Tolerovaná? Uctívaná? Má prostor sama na sebe? Co si tvá vnitřní žena myslí o mužích? Jak se k nim chová? Jak se cítí v jejich přítomnosti? Bere je jako sobě rovné? Cítí se s nimi rovná?
Cítí se muž ženou opečovávaný? Milovaný? Svobodný? Respektovaný? Tolerovaný? Může nechat proudit své touhy a potřeby? Má svůj prostor?
Co si tvůj vnitřní muž myslí o ženách? Jak se k nim chová? Jak se cítí, když je s nimi? Bere je jako sobě rovné? Cítí se s nimi rovný?
Co by sis přála/přál, aby na sobě tvá vnitřní žena změnila? Co by sis přála/přál, aby na sobě tvůj vnitřní muž změnil?
Až poléčíš vztah své vnitřní ženy a vnitřního muže, začnou si vzájemně naslouchat a respektovat se. Začne se plně projevovat jejich potenciál a dary. Žena se bude cítit milovaná, svobodná a dokáže být zranitelná. Plně si bude uvědomovat svou vnitřní moudrost a využívat jí. Otevře se své intuici, začne být sama sebou. Nebude se bát a bude důvěřovat svému vnitřnímu muži. Uvolní se, bude cítit oporu, stabilitu a bezpečí. Bude šťastná, svobodná, láskyplná. Bude se starat o svého muže s láskou a podporovat ho v jeho projektech. S láskou bude pečovat o sebe i o něho. Nechá svému životu volný průběh. Muž si začne věřit, začne věřit ve svou sílu, ve své schopnosti. Bude realizovat své plány a cítit podporu své ženy. Začne konat a bude se mu dařit. Lehce vydělá peníze a aktivuje hojnost. Bez ostychů se svěří své ženě a nechá si poradit. Bude projevovat své emoce, vážit si své ženy, podporovat ji a hýčkat. Přestane se porovnávat s ostatními a něco jim dokazovat. Začne být plně sám sebou v plné síle.
 
Meditace
Workshopy
Další články