Čakry

Čakry jsou kruhová energetická centra v těle, která umožňují energii v nás volně proudit. Mají schopnost energii přijímat, určitým způsobem ji přetvářet a opět vyzařovat. Udržují naši životní sílu, aby proudila plynule a správným směrem. To, v jakém stavu jsou naše čakry, je velmi důležité. Ovlivňují, jak se cítíme, jak přemýšlíme, naší fyzickou i psychickou rovnováhu.
Každá jednotlivá čakra má na starosti určitou část našeho těla a všechny čakry jsou vzájemně propojené. Kvalita a fungování jedné se odrazí i na ostatních. Jestliže se přihodí něco, co toku životní energie brání, čakra zpomalí svou činnost a energie proudí pomaleji nebo úplně stagnuje. Pokud je to jen dočasný stav, energický tok se znovu obnoví. Pokud ale taková situace přetrvává, čakry potřebují povzbudit, aby mohly obnovit svou činnost.
Čakry jsou také archivem našich myšlenek, pocitů a přesvědčení. Čím více svobody, lásky a krásy zažíváme, tím větší je naše energetické pole. Jak se postupně vyvíjíme, stáváme se zdravější. Zdraví a integritu čaker podpoříme zdravím životním stylem a pozitivními a láskyplnými myšlenkami o sobě, o ostatních a o životě. Energetické pole otevíráme, když žijeme plně v přítomném okamžiku.
čakry
čakry

První čakra se nachází na konci páteře a má červenou barvu

Má na starosti: Kosti, klouby, krev, imunitní systém a kůže
Žláza: nadledvinky
Tón pro harmonizaci: C
Jestli nám tato čakra funguje správně záleží na tom, zda se cítíme na světě bezpečně a cítíte, že někam patříte. Zda máme podporu rodiny a přátel. Umět najít důvěru i když jsme v nouzi a vytrvat.

Druhá čakra se nachází v podbříšku a má oranžovou barvu

Má na starosti: Močový měchýř, pohlavní orgány, spodní část zad a kyčle
Žláza: reprodukční orgány
Tón pro harmonizaci: D
Je spojována s otázkou lásky a peněz. Udržet si dobré zdraví orgánů druhé čakry znamená naučit se, ideálně spravovat své finance, aniž bychom museli obětovat svůj milostný život a naopak. Jak důležitá je pro nás láska, jaký máme přístup k penězům a jakou hrají roli v našem životě.  Rovnováha mezi láskou a penězi.
Dopřávat si dostatek pohybus, odpočinku, jídla, cvičení, zábavy, peněz.

Třetí čakra se nachází v solaru plexu a má žlutou barvu

Má na starosti: Trávicí systém, nadledvinky, slinivka břišní a závislosti
Žláza: slinivka břišní
Tón pro harmonizaci: E
Vnímání vlastní hodnoty, sebeláska, sebeúcta, osobnost, ego.
Zdraví těchto orgánů závisí na tom, jak se vnímáme, jak se milujeme, jakou máme sebeúctu, sebelásku a jakým způsobem ji podporujeme. Pro udržení zdraví v této oblasti je zcela nezbytné vytvořit si silný vztah sám k sobě, milovat se takový jaký jsem a udržet si rovnováhu mezi časem starání se o sebe a o ostatní. Nesmíme zapomínat na své potřeby nebo je naopak upřednostňovat.

Čtvrtá čakra se nachází v oblasti srdce a má zelenou barvu

Má na starosti: Srdce, plíce a prsa
Žláza: brzlík
Tón pro harmonizaci: F
Rovnováha ve vztazích, především s partnerem. Láska je střed našeho života.
Milovat sebe a pak ostatní. Správné fungování je o tom, zda dokážeme udržet v rovnováze své potřeby a potřeby ostatních. Jak vyjadřujeme své vlastní potřeby a emoce a jak bereme v úvahu potřeby a emoce partnera. Zda umíme ve vztahu přijímat i dávat.

Pátá čakra se nachází na krku a má světle modrou barvu

Má na starosti: Ústa, krk a štítná žláza
Žláza: štítná žláza
Tón pro harmonizaci: G
Jak umíme v životě komunikovat. Jak umíme hovořit s ostatními a vyjadřovat při tom své pocity na všech úrovních. Důležité je mluvit pravdu. Komunikace funguje vždy oboustranně a je důležité hovořit a zároveň umět naslouchat. Zda umíme vyjádřit svůj názor a zároveň vnímat názory ostatních.

Šestá čakra se nachází uprostřed čela a má indigovou barvu

Má na starosti: Mozek, oči a uši
Žláza: hypofýza, podvěsek mozkový
Tón pro harmonizaci: A
Jak dokážeme vnímat informace z obou sfér. Pozemské a mystické. Jak dokážeme tyto informace využívat ve svém životě. Centrum sebeovládání a kontroly. Zdokonalování silné a nezávislé mysli. Obsahuje programy, které potřebujeme, abychom mohli vytvořit šťastný a zdravý život. Záleží na flexibilitě myšlení a využívání názorů ostatních. Důležitá je schopnost přizpůsobit se situaci a umět si, jak stát za svým názorem, tak vnímat a analyzovat názory ostatních. Žít plně v přítomném okamžiku.

Sedmá čakra se nachází na temeni hlavy a má fialovou barvu

Má na starosti: chronické a degenerativní poruchy a život ohrožující nemoci
Žlázy: šišinka mozková
Tón pro harmonizaci: H
Závisí, zda je člověk schopen najít smysl života a zároveň spojení s duchovnem. Spojuje nás s vesmírem a je zdrojem léčivé energie. Jednota celistvosti života.
Meditace
Workshopy
Další články