Emoce, zdroj naší síly

Emoce jsou zdrojem naší síly. Pozitivní emoce jako je láska, radost, touha … nás v životě pohánějí kupředu, dodávají nám odvahu, sílu a energii při dosahování našich cílů a snů. Emoce mají spoustu výhod. Vedou nás k hlubokému sebepoznání a ukazují nám cestu možného růstu. Poukazují na naše vnitřní bolesti a učí nás pracovat s naší myslí. Nastavují naše vibrace, energii a aktivují zákon přitažlivosti. Když se je naučíme vědomě ovládat, pak můžeme směřovat jejich sílu správným směrem. Využívat je a přesně soustředit tak, aby nám pomáhaly.
Emoce
Emoce
Emoce je duševní stav spojený s naším nervovým systémem. Mozkové buňky převádějí signál z prostředí (vnějšího – prostřednictvím našich smyslů a vnitřního – přes naše myšlenky) na biologickou reakci našeho těla. Jakmile prožíváme emoci, mozek spustí určité procesy, které potom přímo ovlivňují fyzické prožívání těla a náš biologický proces. Procesy se liší podle toho, o jakou emoci se jedná. Pokud prožíváme například radost „rozsvítí“ se určitá oblast našeho mozku a pošle určitý signál celému tělu i žlázám s vnitřní sekrecí, které začnou produkovat odpovídající hormony. Emoce pak cítíme ve svém těle, kde se nám také uloží. Můžeme je cítit v břiše, na hrudi, v krku, v hlavě, v nohách, i po celém těle. Celé tělo, všechny naše buňky na ně pak reagují.
Pokud prožíváme negativní emoce, je to tak silný proces, že se zapojuje i náš systém bojuj nebo uteč a není snadné je ovládnout. Naše emoce nás buď pohlcují nebo jsme se je naučili potlačovat. Následky jsou pak různé. Špatná nálada, výbušnost, duševní a psychické problémy, bolesti, nemoci…
Emoce můžou být naše vlastní nebo poděděné. Buď jsme je sami prožili nebo jsme je od někoho převzali jako svou pravdu (např. „Nebreč, kluci nikdy nebrečí.“). Všechny programy (emoce spojená s myšlenkou) se nám ukládají do našeho podvědomí a vytvářejí způsob našeho myšlení a chování. Pokud se pak nějaká bolestivá negativní emoce objeví v dospělosti, jednáme většinou emočně nepřiměřeně.
Každá emoce má svou specifickou barvu a obarvuje i naše myšlenky. Když přijde například emoce vzteku, můžeme ji přiřadit třeba rudou barvu, převezme dynamickou roli a ovlivní chování v našem těle. Každá naše buňka na ni začne reagovat. Ovlivní to, jak se v tu chvíli cítíme, jak naše mysl přemýšlí a jaké myšlenky nás napadají. „Koupeme“ se v rudé barvě a měníme i své vibrace a energii našeho těla. Najednou i vše okolo nás začíná být rudé a přitahujeme další a další rudé situace.
Pokud nás negativní emoce ovlivňují dlouhodobě, podepíše se bombardování negativních hormonů a látek na našem fyzickém zdraví. Každá nesprávně prožitá negativní emoce se ukládá v našem těle na určitém místě a pak brání energii v nás volně proudit. Emoce má energetickou strukturu. Čím více v sobě hromadíme nezpracované emoce, tím energie získává na hustotě, až se zhmotní v podobě určitého symptomu. Když nás rozbolí žaludek, dává nám tělo najevo, že se děje něco, co nemůžeme strávit. Naše vnitřní inteligence k nám promlouvá přes naše tělo. Snaží se nám pomoci a chránit nás. Dalo by se říct, že symptomy jsou zpětná vazba našeho těla, takové naše kontrolky, že něco v našem životě není v pořádku a měli bychom to řešit. Bohužel často na první signály nereagujeme a přehlížíme je. Postupně přichází větší a jasnější symptomy, abychom pochopili. Začnou se projevovat různé otoky, bolesti, nemoci atd. Co teprve když stresová situace trvá měsíce nebo i roky. Symptom je ale zároveň náš návod, jak problém vyřešit. Emoce jsou naším klíčem ke všem problémům, které zažíváme.
Umíme-li zpracovat své emoce, tak snadno prožíváme to, co chceme prožívat a přitahujeme to, co chceme přitahovat. Vědomě můžeme své emoce ovládat SILOU MYŠLENKY. Mysl nám dává možnost neustále proměňovat to, jak se fyzicky cítíme a jak co prožíváme. Každá naše buňka odpovídá na naše programy v naší mysli (myšlenka spojená s určitou emocí, pocitem). Minule jsem psala o tom, jak mysl funguje na základě vizualizace. Každé slovo vytváří nějaký obraz a naši představu. Když má mysl konkrétní představu, tak s ní umí cíleně pracovat. Když situaci vědomě zpracujeme, „propustíme“ uložené nezpracované emoce, tak se nám uleví i na fyzické úrovni. Vnitřní moudrost našeho těla, už dá vše do pořádku.
Metody a techniky, které programují mysl a uvolňují emoční bloky jsou např.: (Většinu z nich používám při terapiích s klienty a jsou opravdu úžasné.)
  • Metoda PSYCH-K – je to příjemný a jednoduchý způsob, jak přeprogramovat software naší mysli a změnit naše přesvědčení.
  • Kvantová terapie – jednoduchý způsob transformace vědomí a mysli s pomocí kvantové energie
  • Vizualizace a programování mysli – často ji používám při terapiích, protože sami propojujeme svůj vnitřní svět (vnitřní obrazy, zvuky…) s našimi emocemi, a to se ihned odráží v naší realitě.
  • Metoda RUŠ – metoda vědomé a logické práce s myšlenkami a emocemi
  • Regresní terapie – pomocí sugesce nebo hypnózy vede k návratu a vzpomínkám a zpracovává nepříjemné zážitky z minulosti
  • Afirmace a afirmační podprahové nahrávky
  • Meditace – úžasná technika, jak se vnitřně zklidnit a ovládat své myšlenky a pocity, jak si pomoci k dosahování svých cílů
  • A další...
Meditace
Workshopy
Další články