Programování "léčivé" vody

Voda má paměť, je živá, tvárná a lze ji programovat.
Japonský vědec Masaru Emoto prokázal svými pokusy, jak na vodu a její uspořádání, vzhled vnitřní struktury krystalů, působí vnější energie, vibrace. Zmapoval vodu pomocí zmražení a fotografování jednotlivých krystalů vody. Zjistil, že tvar a členitost sněhových vloček je ovlivněna energiemi, vibracemi, které na vodu působí. Na první pohled bylo zřejmé, že krystaly, na které působí pozitivní vibrace, vypadají krásně a uspořádaně. Naopak voda, na kterou působí negativní vibrace, krystaly vypadají škaredě a neuspořádaně.
Voda
Voda
Výzkumy japonských vědců doporučují vlastní naprogramování vody, kterou pijeme, abychom udržovali své tělo zdravé a v pozitivních vibracích. Naše tělo se z velké části skládá z vody, kterou proudí ohromné množství informací. Je pro nás tedy velmi důležité, jak voda uvnitř nás vypadá, jakou má strukturu.
Vodu si můžeme sami kdykoli programovat a měnit její strukturu. Dokáže to každý. Stačí ji nějakým způsobem předat pozitivní vibraci, která ji „naprogramuje“. Můžeme použít naši mysl, slova, psaný text, obrázky, podtácek, hudbu, krystaly… Léčivé energie prostoupí do vody, kterou poté vypijeme a ty následně prostoupí i do našeho těla.
Je velmi důležité na co myslíme, jaká slova používáme, jaké emoce prožíváme, ale i co pijeme, jakou hudbu posloucháme atd. Podle toho, jakou energii, vibraci na sebe necháme působit, vypadá voda v našem těle. Její struktura má například vliv na to, jak se cítíme i na náš zdravotní stav.
Slova láska a vděčnost vytvářejí nejkrásnější struktur krystalů.
Meditace
Workshopy
Další články