Síla myšlenky

Naše myšlenky tvoří náš život a malují naši budoucnost, kterou potom žijeme. Záleží jen na nás, jaké obrázky chceme žít. Naši mysl můžeme používat tak, jak sami chceme. My ovládáme ji, ne ona nás.
Průměrný člověk má denně šedesát až sedmdesát tisíc myšlenek. Naše myšlenky nám podsouvá naše podvědomá mysl, kde máme uložené vše, co jsme prožili. Jsou to naše podvědomé programy, které vznikly spojením myšlenek a pocitů z předešlých zážitků. Máme tam schované všechny naše radosti i bolesti, ze kterých nám pak mysl vytváří nejrůznější scénáře. Z velké části (až z 9o %) se nám každý den opakují stejné myšlenky. To, že máme stále stejné myšlenky, nás vede dělat stále stejná rozhodnutí a zažíváme stejné zkušenosti. Pokud se naučíme vědomě pracovat se svou myslí, spojíme se s neuvěřitelnou silou, kterou jsme obdařeni. Můžeme začít vědomě tvořit své dny, svůj život.
myšlenky
myšlenky
Mysl funguje na základě obrazů, na základě vizualizace. Nejdřív se myšlenky nacházejí ve stádiu zrodu a jsou to jen takové naše náhledy, jak by co mohlo být, vypadat, stát se apod. Pokud se nám ale nějaká myšlenka začne opakovat, a my na ni zaměříme svou pozornost, začne získávat na energii. Poté se aktivuje naše podvědomá mysl, která začne vyhledávat nejvhodnější pocit z našich podvědomých programů, který myšlenka evokuje. S každou myšlenkou spouštíme chemickou reakci ve svém těle. Spouští se koloběh našeho myšlení a cítění. Cítíme se podle toho, na co myslíme a myslíme na to, co je spojené s tím, co cítíme. Mysl a tělo pracují společně. Pocity a emoce souvisí s našimi předešlými zkušenostmi. Naše tělo nerozlišuje mezi skutečnou probíhající událostí v životě, která vyvolá nějakou emoci, a mezi emocí vyvolanou pouze myšlenkami. Nezáleží ani na tom, zda jen myslíme nebo to říkáme nahlas. Pro tělo je to jedno a to samé. Proto si stačí na něco jen vzpomenout a tělo začne projevovat emoce s tím spojené.
Se svými myšlenkami můžeme pracovat různými vizualizačními technikami na zklidnění mysli, meditacemi a také tím, že je přestaneme hodnotit a vkládat do nich svou energii. Tam, kam směřujeme svou pozornost, tam vkládáme energii, a to pak do svého života přitahujeme. Soustřeďte své myšlenky tak, jak chcete žít, ne tak, jak nechcete. Nesoustřeďte se na to, co je ve vašem životě špatně, co vás nebaví, co vám vadí, co vám chybí atd. Zkuste se na to podívat z jiného úhlu pohledu a najít i na těchto věcech něco dobrého. Soustřeďte se na věci, které máte rádi, které vás baví, které chcete prožívat, které chcete mít. Vkládejte energii tímto směrem a zhmotňujte své představy. Se svými myšlenkami můžeme pracovat různými vizualizačními technikami na zklidnění mysli, meditacemi a také tím, že je přestaneme hodnotit a vkládat do nich svou energii. Tam, kam směřuje svou pozornost, tam vkládáme energii, a to pak do svého života přitahujeme. Soustřeďte své myšlenky tak, jak chcete žít, ne tak, jak nechcete. Nesoustřeďte se na to, co je ve vašem životě špatně, co vás nebaví, co vám vadí, co vám chybí atd. Soustřeďte se na věci, které máte rádi, které vás baví, které chcete prožívat, které chcete mít. Vkládejte energii tímto směrem a zhmotňujte své představy.
Meditace
Workshopy
Další články