Vizualizační techniky

Celé dny o něčem přemýšlíme a večer nemůžeme usnout. Myšlenky se nám neustále "honí" hlavou, protože je neumíme "vypnout". Ráno vstáváme se špatnou náladou, jsme unavení, podráždění, bez energie.
Vědomě jednoduchými vizualizačními technikami můžeme zklidňovat své tělo a mysl. Zapojte při tom svou fantazii. Každému vyhovuje něco jiného. Můžete vyzkoušet některou z následujících technik nebo si vymyslet nějakou svojí, podle svých představ. Fantazii se meze nekladou.

Mraky na nebi 

Udělejte si pohodlí, zavřete oči a představte si, jak ležíte na rozkvetlé louce a koukáte na nebe. Představte si své myšlenky jako mraky na nebi. Každý mrak je jedna myšlenka. Na chvíli se staňte pouhým pozorovatelem svých myšlenek. Ležte a jen své myšlenky pozorujte. Odkud přichází, jak rychle, jak jsou velké, jakou mají barvu… Nic nedělejte, nehodnoťte je, jen na ně koukejte. Vaše mysl se začne postupně zklidňovat. Mraky začínou zpomalovat, mizet a vy budete klidnější. Dívejte se na nebe tak dlouho, dokud nebude úplně modré, bez mráčku. Pak začněte vnímat své tělo, jak se celé zklidnilo, jak jste uvolnění a cítíte se příjemně lehcí.

Andělé

Máte rádi anděly? Pracujte s nimi ve své mysli. Zavřete oči a představte si, jak nad vaši hlavu přiletěli dva krásní světelní andělé. V ruce drží zlatý košík. Požádejte je, aby odstranili všechny myšlenky, které si přejte. Dívejte se, jak osvítili celou vaši hlavu a přes světelný paprsek odchází do jejich zlatého koše všechny myšlenky, které vás trápí. Ukazují vám, jak ho naplnili a odlétají vzhůru do nebe. Když zmizí v nedohlednu, v nebi se zableskne a všechny vaše myšlenky byly naplněny láskou a klidem, což je změnilo na láskyplné a pozitivní. Pak se adnělé vrací zpátky k vám, nad vaši hlavu, a světelným paprskem vrací láskyplné myšlenky zpátky do vaší hlavy. V tu chvíli cítíte velkou úlevu a vnitřní klid. Andělé vás milují a podporují vás. Naplnili celou záležitost důvěrou a bezpečím, že jsou s vámi a vše dobře dopadne. Cítíte se naprosto v klidu a bezpečí.

Zářivá koule

Stoupněte si, zavřete oči a představte si před sebou velkou zářivou kouli. Musí být tak velká, abyste se do ní pak vešli. Dejte jí takovou barvu, která vám nejlépe evokuje vnitřní klid, harmonii, klidnou mysl. Vnímejte, jak je vaše světelná koule plná klidné, harmonizující energie. Chvíli se na ní dívejte a pak udělejte krok dopředu a vlezte si do ní. Nadechujte a prociťujte její harmonizující energii. Vnímejte její barvu, která naplňuje celé vaše tělo i každou vaší buňku vnitřním klidem. Vnímejte i prostor okolo sebe. Podívejte se na sebe, jak se tváříte, jak se v této nádherné harmonizující zářivé kouli cítíte. Vaše mysl i tělo se zklidňuje, cítíte vnitřní klid a lehkost. Zůstaňte v ní tak dlouho, dokud budete potřebovat. Můžete v ní zůstat i celý den :-).

Vizualizace
Vizualizace
Zažili jste nějakou situaci, na kterou, když si vzpomenete, cítíte nepohodlí a negativní emoce. Přetvořte představu o této minulosti ve své mysli a změníte emoce s tím spojené. Naše mysl funguje na základě obrazů, na základě vizualizace. Představy v naší mysli můžeme snadno měnit, což ovlivní to, jak obrazy vnímáme, jak vnímáme minulost. Zároveň ovlivňujeme i pocity, které u nich cítíme.

Změna vnímání minulosti

Pokaždé, když nad něčím přemýšlíme, vytváříme obrazy nebo rovnou filmy ve své hlavě.  Když vzpomínáme na nějaký náš zážitek, většinou si představíme film o tomto zážitku. Buď ho vidíme ze stejného pohledu jako tenkrát nebo z ptačí perspektivy. Tento film ovlivňuje to, jak se při vzpomínce cítíme. Jednoduchým řešením je, představit si své myšlenky o události z minulosti jako film a přepsat jeho scénář podle vašich představ.  Najděte pro vás nejlepší možné řešení. Starou verzi filmu nejdřív zmenšete na malinkou vzpomínku. Nechte ji ztmavnout, zašednout a pak ji nechte v dálce zmizet. Novou pozitivní verzi filmu naopak ve své představě zvětšete, projasněte a prociťte nové příjemné pocity. Tímto cvičením učíme naši mysl zesilovat dobré pocity a zeslabovat špatné. Měníme špatnou vzpomínku na minulost, na novou příjemnou.
 
Meditace
Workshopy
Další články